Jeugd en zorg

2015

Herschikking budgetten Jeugd en Zorg

L

0

Contracten jeugdzorg en wmo

L

0

Veiligheid en handhaving

2015

Technische wijziging afdeling OOV

L

0

Herschikking budgetten afdeling Openbare Orde en Veiligheid

L

0

Hulpkostenplaatsen

2015

Formatiewijziging 0,78 fte van Vakspecialisten naar Projecten

L

0