Classificatie

Boekwaarde 31-12-2014

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2015

Afvalstoffen egalis.voorz.

D

760

179

-40

899

Afvalzorg

C

3.085

3.085

Afwikkeling faillissement Welsaen

B

700

700

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

A

246

246

Begraafplaatsen egal.voorz.

D

224

224

Civiele kunstwerken

D

355

66

421

Marktgelden egal.voorz.

D

-4

-5

-9

NZKG

B

1.997

1.997

Onderhoud vastgoed

D

686

686

Parkeervoorziening

D

556

556

Reorganisatie

B

917

917

Riolen egalisatievoorz.

D

5.597

869

6.466

Transitiekosten FluXus

B

615

615

UPC Gelden Bibliotheek

D

2.180

2.180

Wachtgelden wethouders

B

649

649

Totaal

18.564

1.113

0

-45

19.632

Gebiedsontwikkeling

A

8.674

1.138

9.812

Voorz.SDV Uitst.leningen

B

141

141

Dwangsommen handhaving

A

107

107

Voorz.dub.priv.deb.

A

689

689

Voorz.dub.pub.deb.

A

2.178

282

2.460

Voorz.SOZA dub.pub.deb.

A

6.400

6.400

Dub.deb. Noordzeekanaal

A

1.500

1.500

Totaal incl. voorzieningen aan de activa zijde

38.253

2.533

0

-45

40.740