Algemene reserve

CLS

Boekwaarde 31-12-2014

Toevoeging 2015

Onttrekking 2015

Boekwaarde 31-12-2015

Algemene reserve

A2

11.506

11.506

Resultaat 2014

12.474

-12.474

0

Algemene reserve GB P04

A2

-1.309

4.502

-347

2.845

Algemene reserve Sociaal

A2

10.178

-1.938

8.240

Totaal

32.849

4.502

-14.759

22.591

Bestemmingsreserves

CLS

Boekwaarde 31-12-2014

Toevoeging 2015

Onttrekking 2015

Boekwaarde 31-12-2015

Actieplan Jeugdwerkloosheid

B2

224

224

Basisreg. + digitalisering

C1

387

-172

215

Bestemmingsplannen/HBT

B2

181

-101

80

Bijdragen Monumenten

B1

140

-72

68

Bodembeheer

B2

4.991

706

5.696

Buurt Sportcoaches

B2

177

177

Cofinanciering Hembrugterrein

A2

690

-690

0

Combinatiefuncties

B2

1.190

-133

1.057

De Fabriek (vm ISV-geld)

C1

120

-10

110

De Omzoom

B2

816

-813

3

Duurzaamheidfonds

B2

6.181

-1.268

4.913

Fonds Beeldende Kunst

B3

215

215

GAF 2009/2011

B2

654

654

Hembrugterrein (Van Geel)

B1

242

-242

0

Herindicatie 2015

B3

1.400

-1.400

0

Herstructureringskosten Baanstede

B2

1.460

1.460

Infrastructurele werken P04

B1

247

156

-399

3

Inrichting Bibliotheek Inverdan

B3

990

990

Inrichting Nieuw Stadhuis

C1

346

15

-142

219

ILG

B2

900

900

Investeringsfonds P04

A2

830

-9.154

-8.324

Investeringsfonds P06

A2

1.000

-7.526

-6.526

Investeringsfonds P09

A2

18.840

36.524

-3.000

52.364

Jongerencentrum Adelft

B1

165

165

Klimaatprogramma

B1

500

-125

375

Luchtkwaliteit

B2

240

-120

120

Nat. Actiepl.Sport & Beweg.

B2

114

114

Nieuw Stadhuis

C1

7.966

-5.228

2.738

Nog te bestemmen jr.13

A2

4.246

-5.245

-999

Noorderwelf P04

B1

47

-47

0

Openbare Ruimte

C1

2.498

-350

2.147

Participatiemiddelen

A2

40

40

Popactiv. "De FluX"

B2

108

108

PRI/Egalisatie

B2

927

927

Sport a fonds perdu

B2

5.493

220

-984

4.729

Strategisch Groenproject

B1

596

-359

238

Versneld afschrijven invest maatschp.nut

B3

24.339

-24.339

0

Voetpad Guisveld

B2

34

34

Wachtgelden bestuur

A1

170

175

345

WAP Poelenburg

B2

1.186

-126

1.059

Werkgelegenheidsproject

A2

1.000

1.000

Woonschepen Nauerna

B2

103

0

-50

53

Zaanverbinding

A2

180

180

Zijkanaal D -kadevoorzieningen

B2

275

275

ZMOP2 Fonds Fysiek

B2

130

-100

30

ZMOP2 Fonds Fys./bedr.terr.

B2

26

-26

0

Totaal

89.206

41.194

-62.221

68.176